Kệ siêu thị chứa đồ hộp

Kệ siêu thị chứa đồ hộp

Thiết kế kệ siêu thị để các loại cá hộp thịt hộp,kệ để gia vị,chứa các loại thực phẩm trong siêu thị.kệ siêu thị có nhiều tầng mở rộng khả năng lưu trữ sản phẩm bán hàng trong siêu thị

Giá bán: Liên hệ

  • Chi tiết sản phẩm